Η Σκυροδομή ΙΚΕ ασχολείται με τον σχεδιασμό και την παραγωγή προκατασκευών από σκυρόδεμα για μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομών. Είναι μία από τις πιο πλήρεις και άρτια εξοπλισμένες μονάδες της Ελλάδας στην παραγωγή τσιμεντοσωλήνων, φρεατίων, και κάθε ειδικής κατασκευής.

Εκτός από τις προκατασκευές, η εταιρεία ασχολείται και με την παραγωγή, μεταφορά και άντληση σκυροδέματος στην περιοχή του ευρύτερου Νομού Καρδίτσας. Η εταιρεία μας διαθέτει την πιο σύγχρονη μονάδα σκυροδέματος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Σήμερα η εταιρεία διοικείται από νέα άτομα με όραμα και στόχους για την συνέχιση και ανάπτυξη της εταιρείας.

Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε!

Group of companies

Malliaris Professional - Logo

Malliaris ElectroImport - Logo

Malliaris Energy - Logo