Η Εταιρεία

etaireia

Η Σκυροδομή Ι.Κ.Ε. ασχολείται με τον σχεδιασμό και την παραγωγή προκατασκευών από σκυρόδεμα για δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομών. Είναι μία από τις πιο πλήρεις και άρτια εξοπλισμένες μονάδες της Ελλάδας στην παραγωγή τσιμεντοσωλήνων, φρεατίων, και κάθε ειδικής κατασκευής.

Εκτός από τις προκατασκευές η εταιρεία ασχολείται και με την παραγωγή, μεταφορά και άντληση σκυροδέματος για τον Νομό Καρδίτσας. Η εταιρεία μας διαθέτει την ποιο σύγχρονη μονάδα σκυροδέματος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Σήμερα η εταιρεία διοικείται από νέα άτομα με όραμα και στόχους.

Group of companies

Malliaris Professional - Logo

Malliaris ElectroImport - Logo

Malliaris Energy - Logo