Ιστορικό

2007 Δημιουργία εταιρείας παραγωγής και διακίνησης έτοιμου σκυροδέματος με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα.
2013 Μετατροπή της εταιρείας Σωτηρίας Σπυριδούλας Παπακώστα σε ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε. και μεταφορά της έδρας στην Θεσσαλονίκη.

2014 Επένδυση σε σύγχρονο σύστημα διαχείρησης επιχειρησιακών πόρων ERP και CRM σε συνεργασία με την εταιρεία Infoworks.

2014 Ανάληψη έργου σκυροδετήσεως αυτοκινητόδρομου Ε65 Τέρνα.

2014

Group of companies

Malliaris Professional - Logo

Malliaris ElectroImport - Logo

Malliaris Energy - Logo