Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η κοινωνική δράση της ΣκυροΔομή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της αλλά και της φιλοσοφίας της. Στηρίζει ενεργά το έργο του συλλόγου ΦΛΟΓΑ, των Γιατρών του Κόσμου, του Χαμόγελου του Παιδιού, των Παιδικών Χωριών S.O.S. Οι δράσεις της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών με άξονες το περιβάλλον, την υγεία, το παιδί, τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό και φυσικά τους εργαζόμενούς της, τους οποίους αντιμετωπίζει σαν το πολυτιμότερο κεφάλαιό της δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή επιμόρφωσή τους.

Οι άνθρωποι της ΣκυροΔομη πιστεύουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα συμβαδίζει με την κοινωνική ευθύνη, κατά συνέπεια η προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας. Στο κατώφλι της νέας δεκαετίας και παρά τη διεθνή και εγχώρια οικονομική κρίση, η ΣκυροΔομή συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συμπολιτών της και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.

Τοπική κοινωνία

Ως αναπόσπαστο κομμάτι των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, συμβάλλουμε σταθερά στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας είναι κάτοικοι της περιοχής, αμείβονται και δαπανούν στον τόπο τους, ενώ έχουν αναπτυχθεί σταθερές οικονομικές συνεργασίες με πλήθος τοπικών φορέων, αγροτών, και προμηθευτών.  

10/04/2014 - Τρίποντο Ζωής

k-eft-skyrodomi-2

Περισσότερα...
 

Group of companies

Malliaris Professional - Logo

Malliaris ElectroImport - Logo

Malliaris Energy - Logo