Στρατηγική - Φιλοσοφία

stratigiki

Στρατηγική

Η στρατηγική που επέλεξε η διοίκηση της ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ ΙΚΕ για να διαφοροποιηθεί από τις εταιρείες του κλάδου και να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα επιτυγχάνεται με την ορθή εκπαίδευση των συνεργατών μας. Οι συνεργάτες μας ακούνε προσεκτικά και μελετάνε την κάθε σας ανάγκη ώστε να προσφέρουμε μία άρτια και ολοκληρωμένη πρόταση για θέματα σκυροδετήσεων και προμήθειας προκατασκευών σκυροδέματος.

Φιλοσοφία

Η προμήθεια ενός τεχνικού έργου υποδομών απαιτεί υπευθυνότατα από όλα τα τμήματα, έτσι ώστε η παραγωγή των προϊόντων να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους κανονισμούς τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οργανόγραμμα

organogramma

Group of companies

Malliaris Professional - Logo

Malliaris ElectroImport - Logo

Malliaris Energy - Logo