Πελάτες - Έργα

Κάποια ενδεικτικά τεχνικά έργα

  • Ολυμπιακά έργα
  • Αποχέτευση Θριάσιο
  • Αποχετευτικό Ευκαρπία Θεσσαλονίκης
  • Δίκτυα αυτοκινητόδρομου Ε65
  • Δίκτυα αυτοκινητόδρομου Εγνατία

Κάποιες ενδεικτικές σκυροδετήσεις στον Ν. Καρδίτσας

  • Εργατικές κατοικίες
  • Αυτοκινητόδρομος Ε65
  • Περιφερειακός Καρδίτσας
  • Νομαρχιακό μέγαρο Καρδίτσας
  • Hotel Thessalikon Grand

Κάποιοι από τους πελάτες μας

Group of companies

Malliaris Professional - Logo

Malliaris ElectroImport - Logo

Malliaris Energy - Logo