ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας είναι εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής

 • Για τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνα δίμετρες
 • Για τσιμεντοσωλήνες μονόμετρες
 • Μηχανή παραγωγής οπλισμού για σωλήνες όλων των διαμέτρων
 • Μηχανή ειδικών κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Συγκρότημα σκυροδέματος παραγωγής 70m3/h
 • Συγκρότημα σκυροδέματος παραγωγής 100m3/h
 • Οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος βαρέλες χωρητικότητας 10m3
 • Μηχανήματα έργου πρέσες άντλησης σκυροδέματος
 • Οχήματα μεταφοράς προκατασκευών σκυροδέματος
 • Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σκυροδέματος και προκατασκευών
 • Καθώς και όλα τα απαραίτητα μέσα για την φόρτωση των προϊόντων

Θέση της διοίκησης και των στελεχών της είναι να διαμορφώνουμε την αγορά των προϊόντων και να είμαστε ενήμεροι για νέα μηχανήματα που θα μπορούν να διευκολύνουν την παραγωγή και να επιτύχουν μείωση κόστους.

Εντός του 2014 η εταιρεία εγκατέστησε πρόγραμμα ERP.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ