ΦΡΕΑΤΙΑ (Κυλινδρικά, Ορθογώνια)

Παράγουμε μία πλήρη γκάμα προϊόντων όπου ξεκινάει από διάμετρο 1400mm έως 2500mm με κλίμακα 10mm, σε σειρές από S75.