ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ ΙΚΕ έχει υιοθετήσει τέσσερα κριτήρια με τα οποία οι πελάτες αξιολογούν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της.

  • Ευελιξία. Η ευκολία διαμόρφωσης των προϊόντων παραγωγής σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και πάντα με σταθερό γνώμονα την αμετάβλητη ποιότητα τους.

  • Εγγύηση. Η έγκαιρη και υπεύθυνη παράδοση των ποσοτήτων στις ζητηθείσες ποιότητες, χωρίς καμία αστοχία υλικού.

  • Αξιοπιστία. Η ικανότητα να παρέχει την υποσχόμενη εξυπηρέτηση με ακρίβεια και σταθερότητα και σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

  • Τεχνολογία. Η τεχνολογία αιχμής σε συνδυασμό με τις δεξιότητες των συνεργατών μας αποτυπώνονται στην εξυπηρέτηση των πελατών και δημιουργούν θετικές εμπειρίες.

Η ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ ΙΚΕ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 από το 2013 σε όλα της τα τμήματα. Διαθέτει εξοπλισμένο εργαστήριο με όλα τα σύγχρονα εργαλεία μετρήσεων αντοχών για όλα τα στάδια παραγωγής.

Η πιστοποίηση ISO στη Certipedia.

Τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένα και φέρουν την σήμανση CE