ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΡΕΣ

Σωλήνες μονόμετρες. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛOT ΕΝ 1916 :2002.

Δυνατότητα παραγωγής σειράς αντοχής

 • Σειρά 75
 • Σειρά 100

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντων

 • Οπλισμός και ποιότητα σκυροδέματος σύμφωνα με το ΦΕΚ 253/Β/84
 • Χρήση τσιμέντου Υψηλής Αντοχής τύπου Ι/45
 • Χάλυβας οπλισμού τύπου Β500c
 • Επικάλυψη οπλισμού >=25mm
 • Υδατοαπορροφητικότητα<= 5% κ.β.
 • Λόγος νερού/τσιμέντου<= 0,45

Ποιοτικοί έλεγχοι προϊόντων

 • Έλεγχος πρώτων υλών στο εργοστάσιο μας
 • Αντιδιαμετρικής θλίψης εργαστήριο Ιωαννίνων
 • Υδατοπερατότητας και σύνδεσης σωλήνων στο εργοστάσιο μας
 • Αντοχή σκυροδέματος στο εργοστάσιο μας
 • Γεωμετρικές αποκλίσεις στο εργοστάσιο μας

Δυνατότητα κατασκευής και διάτρητων σωλήνων.