ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ

Σχεδιασμός και παραγωγή προκατασκευών από σκυρόδεμα για μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομών.