ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Η εταιρεία μας διαθέτει την ποιο σύγχρονη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στην περιοχή της Θεσσαλίας, με παραγωγική δυναμικότητα άνω των 100 m3 ανα ώρα.

  • Πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα με δυνατότητα εκτύπωσης καταγραφικού καταναλώσεων για ποιοτικό έλεγχο κατά την διάρκεια του έργου.
  • Στόλος οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος που αποτελείται από 10 οχήματα (μοντέλα του 2010) χωρητικότητας έως 10 m3 και 4 αντλίες σκυροδέματος (25m, 28m, 31m, 36m).
  • Πιστοποιημένες συνθέσεις σκυροδέματος για όλες της κατασκευές.
  • Προμηθευτής τσιμέντου είναι η εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. με πολύχρονη πείρα στην παραγωγή του προϊόντος και πιστοποιημένο τελικό προϊόν, επιτυγχάνοντας έτσι σταθερή και συνεπή ποιότητα σκυροδέματος.
  • Δυνατότητα παραγωγής και πιστοποίησης οποιασδήποτε ειδικής σύνθεσης απαιτεί ένα έργο.