ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Η εταιρεία μας διαθέτει την ποιο σύγχρονη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στην περιοχή της Θεσσαλίας, με παραγωγική δυναμικότητα άνω των 100 m3 ανα ώρα.

Πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα με δυνατότητα εκτύπωσης καταγραφικού καταναλώσεων για ποιοτικό έλεγχο κατά την διάρκεια του έργου.
Στόλος οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος που αποτελείται από 10 οχήματα (μοντέλα του 2010) χωρητικότητας έως 10 m3 και 4 αντλίες σκυροδέματος (25m, 28m, 31m, 36m).
Πιστοποιημένες συνθέσεις σκυροδέματος για όλες της κατασκευές.
Προμηθευτής τσιμέντου είναι η εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. με πολύχρονη πείρα στην παραγωγή του προϊόντος και πιστοποιημένο τελικό προϊόν, επιτυγχάνοντας έτσι σταθερή και συνεπή ποιότητα σκυροδέματος.
Δυνατότητα παραγωγής και πιστοποίησης οποιασδήποτε ειδικής σύνθεσης απαιτεί ένα έργο.

ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Εγκαταστάσεις

ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Σκυρόδεμα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Σκυρόδεμα