Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Σκυροδομή Ι.Κ.Ε. ασχολείται με τον σχεδιασμό και την παραγωγή προκατασκευών από σκυρόδεμα για δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομών. Είναι μία από τις πιο πλήρεις και άρτια εξοπλισμένες μονάδες της Ελλάδας στην παραγωγή τσιμεντοσωλήνων, φρεατίων, και κάθε ειδικής κατασκευής.

Εκτός από τις προκατασκευές η εταιρεία ασχολείται και με την παραγωγή, μεταφορά και άντληση σκυροδέματος για τον Νομό Καρδίτσας. Η εταιρεία μας διαθέτει την ποιο σύγχρονη μονάδα σκυροδέματος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Σήμερα η εταιρεία διοικείται από νέα άτομα με όραμα και στόχους.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2007 Δημιουργία εταιρείας παραγωγής και διακίνησης έτοιμου σκυροδέματος με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα.

2013 Μετατροπή της εταιρείας Σωτηρίας Σπυριδούλας Παπακώστα σε ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε. και μεταφορά της έδρας στην Θεσσαλονίκη.

2014 Επένδυση σε σύγχρονο σύστημα διαχείρησης επιχειρησιακών πόρων ERP και CRM σε συνεργασία με την εταιρεία Infoworks.

2014 Ανάληψη έργου σκυροδετήσεως αυτοκινητόδρομου Ε65 Τέρνα.