ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΡΓΩΝ

Η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας είναι ικανή να καλύψει και τα πιο δύσκολα έργα υποδομών. Η παραγωγή μας ξεκινάει με σωλήνα μονόμετρη άοπλη και φτάνει να καλύψει την μεγαλύτερη σε διάμετρο σωλήνα που μπορεί να παραχθεί στον Ελλαδικό χώρο.

Η παραγωγή μας είναι αυτοματοποιημένη και με ποιοτικούς ελέγχους σε κάθε στάδιό της. Τα μηχανήματα είναι σύγχρονα και αυτοματοποιημένα. Το ανθρώπινο δυναμικό έμπειρο με πολύετη ενασχόληση στο εργοστάσιο και με συνεχή εκπαίδευση στις νέες διαδικασίες παραγωγής.

Η ποιότητα μας σταθερή και πιστοποιημένη για τις διαδικασίες κατά ISO 9001:2008. Επίσης τα προϊόντα που παράγονται πιστοποιούνται κατά CE και είναι εναρμονισμένα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά και με τα Ελληνικά ΕΛOT ΕΝ 1916 :2002.